Δείτε εδώ ένα βίντεο που παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στη συμπάθεια και την ενσυναίσθηση. Από οργονομική σκοπιά, η διαφορά έγκειται στον βαθμό επαφής που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που βιώνουν ένα οποιοδήποτε συναίσθημα.

Η συμπάθεια είναι μία κατάσταση κατά την οποία αντιλαμβανόμαστε πόσο πάσχει κάποιος, αλλά με τρόπο περισσότερο επιφανειακό. Στο βίντεο, το πρόσωπο που συμπαθεί είναι αρκετά αποστασιοποιημένο και συμπαραστέκεται κυρίως λεκτικά, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική επαφή με την οργονομική έννοια. Δεν είναι τυχαίο το ότι και σωματικά κρατάει μια απόσταση.

Αντιθέτως, το πρόσωπο που βιώνει ενσυναίσθηση είναι ολοφάνερο ότι ταυτίζεται με την κατάσταση του πάσχοντος, πράγμα που οφείλεται στην οργονοτική επαφή που έχει μαζί του, και αυτό το εκφράζει και λεκτικά και σωματικά. Όπως λέει πολύ παραστατικά μία αγγλική παροιμία, «έχει μπει στα παπούτσια του άλλου» (put yourself in someone’s shoes).

* Εδώ θα βρείτε ένα ενδιαφέρον άρθρο για την ενσυναίσθηση, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Σε ορισμένα σημεία του δίνει έμφαση στην άποψη ότι η ενσυναίσθηση είναι νοητική λειτουργία.
H νοητική λειτουργία της ενσυναίσθησης, όπως την εννοεί ο συγγραφέας του άρθρου, ως ιδιαίτερη έκφραση της έμβιας λειτουργικότητας, δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει χωρίς την προϋπόθεση της οργονοτικής επαφής. Η νόηση επεξεργάζεται τις προηγηθείσες αισθητηριακές και συγκινησιακές εμπειρίες, οι οποίες εκδηλώνονται ως αυθόρμητες αντιδράσεις στα εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ την έλλογη και ακριβή «αποκωδικοποίησή» τους εγγυάται μόνο η πλήρης και αδιατάρακτη οργονοτική επαφή του υποκειμένου που τις βιώνει. Η οργονοτική επαφή εκδηλώνεται αυθόρμητα, εφόσον ο οργανισμός είναι αθωράκιστος, χωρίς τη διαμεσολάβηση της νόησης. Η τελευταία απλώς καθιστά συνειδητή τη λειτουργία της ενσυναίσθησης και ενδεχομένως να κινητοποιεί το άτομο σε δεύτερο χρόνο να δράσει υπέρ του πάσχοντος, και πάντοτε ανάλογα με την περίπτωση.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ως αδιατάρακτη οργονοτική επαφή εννοείται η επαφή με τον εαυτό μας, με το περιβάλλον και με το σύμπαν από το οποίο προερχόμαστε.

 Τασούλα Κυριακίδου

 

Κοινοποίηση