Κατηγορία: Υγεία

Η εμπειρία της οργονοθεραπείας – Μαρτυρίες ασθενών 2

Ο όρος «ψυχιατρική οργονοθεραπεία» δεν αφορά στη χρήση συσκευών συσσώρευσης οργόνης ή άλλων ιδιοκατασκευών του Ράιχ, ούτε σχετίζεται επ’ ουδενί με αυτά. Πρόκειται για την ίδια τη χαρακτηραναλυτική…

Η εμπειρία της οργονοθεραπείας – Μαρτυρίες ασθενών 1

Ο όρος «ψυχιατρική οργονοθεραπεία» δεν αφορά στη χρήση συσκευών συσσώρευσης οργόνης ή άλλων ιδιοκατασκευών του Ράιχ, ούτε σχετίζεται επ’ ουδενί με αυτά. Πρόκειται για την ίδια τη χαρακτηραναλυτική…

Σύντομη εισαγωγή στον συσσωρευτή οργόνης

Τον περασμένο Νοέμβριο κατασκευάσαμε έναν συσσωρευτή οργόνης (θα τον συναντήσετε και ως  οργονοθάλαμο, ΣΥΣΟΡ, ή απλά συσσωρευτή) για να χρησιμοποιηθεί από κάποιον ασθενή. Στο ενεργό τμήμα κάθε έδρας…